MENU (L)

Stephen Sanchez - Until I Found You - Hrvatski prijevod (Tekst)

Georgia! Wrap me up in all your—, I want ya
In my arms, oh, let me hold ya
I'll never let you go again, like I did
Oh, I used to say

#lyrics #StephenSanchez #UntilIFoundYou #sanderlei #TikTok #REMIX


Stephen Sanchez - Until I Found You (Tekst)

Georgia! Wrap me up in all your—, I want ya
In my arms, oh, let me hold ya
I'll never let you go again, like I did
Oh, I used to say

[Chorus: Stephen Sanchez & Georgia Brown]
I would never fall in love again until I found her
I said, "I would never fall, unless it's you I fall into"
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you

[Verse 2: Stephen Sanchez & Georgia Brown]
Georgia


Pulled me in, I asked to love her
Once again, you fell, I caught ya
I'll never let you go again, like I did
Oh, I used to say

[Chorus: Stephen Sanchez & Georgia Brown]
I would never fall in love again until I found her
I said, "I would never fall unless it's you I fall into"
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you

[Guitar Solo]

[Chorus: Stephen Sanchez & Georgia Brown]


I would never fall in love again until I found her
I said, "I would never fall unless it's you I fall into"
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you


Stephen Sanchez - Until I Found You - Hrvatski prijevod (Tekst)


Gruzija! Zamotajte me u sve svoje -, želim te
U naručju, oh, dopustite mi da te držim
Nikad te više neću pustiti, kao i ja
Oh, rekao sam

[Zbor: Stephen Sanchez i Georgia Brown]
Nikad se više ne bih zaljubio dok je nisam našao
Rekao sam: "Nikad ne bih pao, osim ako to nisi ti upadam"
Izgubio sam se u tami, ali tada sam je našao


našao sam te

[Stih 2: Stephen Sanchez i Georgia Brown]
Gruzija
Povukao me unutra, zamolio sam da je volim
Još jednom, pao si, uhvatio sam te
Nikad te više neću pustiti, kao i ja
Oh, rekao sam

[Zbor: Stephen Sanchez i Georgia Brown]
Nikad se više ne bih zaljubio dok je nisam našao
Rekao sam: "Nikad ne bih pao ako to nisi ti upadam"
Izgubio sam se u tami, ali tada sam je našao
našao sam te[Gitara solo]

[Zbor: Stephen Sanchez i Georgia Brown]
Nikad se više ne bih zaljubio dok je nisam našao
Rekao sam: "Nikad ne bih pao ako to nisi ti upadam"
Izgubio sam se u tami, ali tada sam je našao
našao sam te