MENU (L) (4)

Kacper HTA - Robin Williams - English Translation (Lyrics)

Najpierw cię wznoszą do góry
żeby cię potem podeptać,
spieszmy się doceniać ludzi,
bo czasem za szybko musimy ich żegnać.

#robinwilliams #gibbs #kacperhta #lyrics #TikTok #REMIX


Kacper HTA - Robin Williams (Lyrics)

Najpierw cię wznoszą do góry
żeby cię potem podeptać,
spieszmy się doceniać ludzi,
bo czasem za szybko musimy ich żegnać.
Oceniać po czynach nie szeptach
nie masz z kim trzymać, nie idziesz za pędem,
w ukrytych krzykach pomiędzy ścianami
podcina mi skrzydła i myślę kim jestem,
Ej, jo, myślę kim jestem
W sumie gdzie jest moje miejsce,
w tłumie się duszę i tlenu brakuje,
na ziemi już nie ma go nawet w butelce.
Stany lękowe na chwilę znikają u mnie kiedy śpię,


ale jak otwieram oczy to czuję, że spadam jakbym codzień chodził we mgle,
jakbym zawiesił się w czasoprzestrzeni,
ktoś mnie uwiązał tu w swojej grze,
to żaden Squed Game ale wrażenie jest jakbym miał numer nadany jak cel.

Zanim zburzy się cały mój świat
Wstanę jeszcze raz by spróbować
Też przegapiłeś pare szans
Zawsze zacząć można od nowa
Jeśli czujesz życie jak ja
I że nie chcesz tonąć we łzach
Nawet kiedy nie widzisz światła
Pamiętaj że nie jesteś sam


Może niedobrze jest komuś zazdrościć,
ale muzyka mi każe być szczerym,
jeśli chce pani pogadać o nerwach
u mnie to gra jak orkiestra na cztery,
zanim policzę to cały się trzęsę,
za oknem słońce, nogi jak lód,
może za słabo krew pompuje serce,
znowu chce wstawać a zwala mnie z nóg.
Ostatni list piszę do fanów,
cały mój pokład tonie po brzegi,
czasem bym chciał na chwilę się cofnąć,
zanim przepadnę samotnie jak Yeti.
W życiu mam wszystko o czym marzyłem,
I to czego nawet nie było we śnie,


uśmiech zostawiam wam jak Robin Williams,
może już czas bym zobaczył śnieg.


Kacper HTA - Robin Williams - English Translation (Lyrics)


They lift you up first
to then trample you,
let's hurry to appreciate people,
because sometimes we have to say goodbye too soon.
Judge by deeds, not whispers
you have no one to hang out with, you don't follow the momentum,
in the hidden screams between the walls
clips my wings and I think who I am
Hey, yo, I think who I am
All in all, where is my place
there is no soul and oxygen in the crowd,


on earth, it is no longer even in a bottle.
Anxiety disappears for a while when I sleep
But when I open my eyes I feel like I'm falling like I'm walking in fog every day
as if I was suspended in space-time,
someone got me stuck here in their game
it's no Squed Game but it feels like I have a number assigned like a target.

Before my whole world comes crashing down
I'll get up again to try
You missed a couple of chances too
You can always start over
If you feel life like me
And that you don't want to drown in tears
Even when you can't see the light


Remember you are not alone

Maybe it's not good to envy someone
but the music tells me to be honest
if you want to talk about nerves
for me it plays like an orchestra for four,
Before I count, I'm shaking all over
outside the window the sun, legs like ice,
maybe the heart pumps too little blood,
she wants to get up again and knocks me off my feet.
The last letter I write to the fans
my whole deck is sinking to the brim,
Sometimes I wish I could go back for a moment
before I perish alone like a Yeti.


In life I have everything I dreamed of
And what wasn't even in a dream
I leave you a smile like Robin Williams,
maybe it's time to see the snow.